เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

 ถาม: พนักงานจ้างตามภารกิจ
อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะมีการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้าง เพราะค่าครองชีพสูงมากค่ะ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 18.11 น. โดย สรินดา

คำตอบ

เรื่องการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 9.57 น. โดย เจ้าหน้าที่ สกถ.
48   1181301  
 

Website นี้ออกแบบสำหรับ      IE9 และ Firefox